Silver Walking Liberty

1946-D Walking Liberty Half Dollar NGC MS-66

1946-D Walking Liberty Half Dollar NGC MS-66
1946-D Walking Liberty Half Dollar NGC MS-66
1946-D Walking Liberty Half Dollar NGC MS-66
1946-D Walking Liberty Half Dollar NGC MS-66

1946-D Walking Liberty Half Dollar NGC MS-66    1946-D Walking Liberty Half Dollar NGC MS-66
The coin graded MS-66 at NGC and has fantastic mint luster!
1946-D Walking Liberty Half Dollar NGC MS-66    1946-D Walking Liberty Half Dollar NGC MS-66